Unie mentorů

umění rádcovství

Vítejte na stránkách Unie mentorů

Všem zájemcům o mentoring nabízíme na těchto stránkách ucelené informace, které umožní získat vhled a základní orientaci v problematice mentorství. Přestože jsou stránky tematicky zaměřeny především na mentorství v přímém vztahu k výchovnému působení, snažíme se zde zprostředkovat obecné souvislosti, jako jsou definice pojmů, deskripce mentorství, začlenění do společenského systému, přehled současných českých programů s prvky mentorství a vztah legislativy k mentorství ve výchově.

Chceme přispět k propagaci mentoringových programů jako finančně nenáročné činnosti s mladými lidmi v kontextu prokazatelných pozitivních přínosů v mnoha oblastech života. Najdete zde úvahy jak participovat na vytváření mentoringových programů v oblasti vzdělávání, preventivní činnosti, rozšiřování sociálních služeb, či jen vytvoření laického rádcovského vztahu.

Případné zájemce o zapojení do mentoringových programů, ať již profesionály, nebo laiky dobrovolníky, chceme povzbudit ve snaze pomoci a být užitečný těm, kteří hledají odpovědi na složité otázky často v obtížných životních situacích. Zejména osoby, které prošly obdobnou situací, mohou být velkým přínosem při vytváření si vlastního postoje a názoru k řešení.

Jedním z náročných období v životě každého člověka je období adolescence. Dochází v něm k formování osobnosti, osamostatňování se od rodičů, vytváření nových sociálních kontaktů a přípravě na profesní kariéru. Pro mnoho dospívajících je obtížné v tomto období nalézt pozitivní a uspokojující vzory a získat tak přístup k neformálním vztahům, které by obohatily jejich repertoár nezávislých zdrojů v nejširším slova smyslu.

Věříme, že zde najdete užitečné informace pro váš záměr, činnost, a že vám pomohou s přípravou mentoringových aktivit nejen pro děti a mládež. Budete-li potřebovat odbornou radu, pomoc či vedení, můžete nás oslovit. Budeme spolu s vámi hledat cestu k řešení...