Unie mentorů

umění rádcovství

Pro školy

Na základě vyhodnocení připomínek a potřeb ředitelů škol, rodičů i institucí podílejících se na výchově a vzdělávání, nabízíme školám možnost zapojit se do atraktivního speciálně pedagogického programu zahrnujícho oblast speciální péče, prevence rizikového chování a výchovného poradenství.

Program umožňuje školám a dalším výchovným institucím, individuálně, podle aktuálních potřeb, sjednat rozsah čerpané pomoci. Reagujeme tak na poptávku škol, které chtějí svým žákům nabídnout speciálně pedagogickou péči, ale ta je pro ně vzhledem k jejich možnostem a finanční náročnosti vytvoření dalšího pracovního místa dosud personálně nedostupná.

Co nabízíme?

 • činnost externího speciálního pedagoga, etopeda či výchovného poradce
 • činnost metodika prevence rizikového chování
 • pomoc s přípravou, realizací a evaluací minimálního preventivního programu
 • komplexní pomoc v oblasti integrace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • depistáž v oblasti prevence rizikového chování a školní neúspěšnosti
 • programy na zlepšení spolupráce ve skupině a klimatu třídy
 • činnost mediátora – tedy včasné a diskrétní řešení komunikace s rodinou žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, OSPOD, PPP, SPC apod.
 • program speciální péče o žáky s rizikovým chováním a žáky mimořádně nadané
 • podporu a supervizi pro pedagogy, kteří se problematikou rizikového chování a integrace nezabývají, ale musejí je řešit
 • speciální podporu žáků dlouhodobě nemocných a žáků se zvýšenou vzdělávací potřebou (doprava imobilních, doučování, pedagogická akcelerace, mentoring)
 • zavedení a metodickou podporu mentoringového programu ve škole
 • přednášky pro žáky, rodiče a pedagogy na aktuální témata (závislosti, bezpečnost, finanční gramotnost, šikana, výchova, učení, zdravý životní styl, etika, a další)

Všechny zmiňované činnosti zajistíme v dohodnutých termínech přímo ve škole. Nabízený program je vhodný i pro školu s malým počtem žáků, protože není finančně náročný. Konkrétní podmínky jsme připraveni konzultovat a přizpůsobit možnostem školy.

Pokud Vás nabídka oslovila, ale máte zvláštní požadavky nebo potřeby, které nejsou ve výčtu nabízených činností, zavolejte, budeme společně hledat řešení.

Nabízená spolupráce je postavena na aktivním a pružném přístupu a respektuje požadavky školských institucí na rozsah činnosti, výstupy a vazby. Pokud nemáte vlastního speciálního pedagoga nebo etopeda, může žákům Vaší školy zlepšit dostupnost těchto služeb. Odpovědným pedagogickým pracovníkům může zprostředkovat přístup k hodnotným informacím a odborné pomoci v řadě speciálně pedagogických disciplín.

Veškeré dotazy ohledně nabízené spolupráce rádi zodpovíme buď osobně, po dohodě u Vás ve škole, nebo telefonicky na čísle 774 510 376.

Anketa 3

Jakou službu by jste nejvíce ocenili?

Činnost spec. pedagoga - 0%
Činnost etopeda - 10%
Činnost výchovného poradce - 20%
Preventivní přednášky - 0%
Školení pro pedagogy - 10%
Aktivizační pobyty pro tř. kolektivy - 0%
Mentorský program ve škole - 60%

Celkem hlasů:: 10
Hlasování pro tuto anketu bylo ukončeno. na: 31 pro 2016 - 00:00