Unie mentorů

umění rádcovství

V oblasti mentorství

Nabízíme všem zájemcům o mentoring ucelené informace, které umožní získat vhled a základní orientaci v této oblasti. V případě dalšího zájmu můžeme nabídnout:

  • vyhodnocení záměru sociální služby s prvky mentorství
  • pomoc s přípravou metodiky sociálního nebo firemního zaměstnaneckého mentoringového programu
  • pomoc se startem mentoringového programu
  • školení dobrovolníků
  • supervizi programu
  • odborné konzultace
  • odborné semináře a konference na téma mentoring
  • individuální vzdělávání profesionálních mentorů

Všechny zájemce o zapojení do mentoringových programů, ať již profesionály, nebo laiky dobrovolníky, chceme povzbudit ve snaze pomoci být užitečný těm, kteří hledají odpovědi na složité otázky, často v obtížných nebo měnících se životních podmínkách či situacích. Zejména osoby, které prošly obdobnou situací, mohou být velkým přínosem mentorovanému při vytváření si vlastního názoru, postoje a způsobu řešení.

V současné době neprovozujeme žádný mentoringový program. Naším cílem je zajistit kvalitní zázemí a platformu pro vznik mentoringových programů v různých typech organizací.

V případě zájmu o pomoc či informace kontaktujte Mgr. Bc. Jiřího Hrdinku, tel.: +420 774 510 376

Anketa 1

Významný člověk z dětství:

Vrstevník - 12.5%
Rodič - 65%
Příbuzný - 5%
Pedagog, učitel - 10%
Jiný dospělý - 7.5%

Celkem hlasů:: 40
Hlasování pro tuto anketu bylo ukončeno. na: 31 pro 2016 - 00:00