Unie mentorů

umění rádcovství

Semináře a kurzy

Semináře a kurzyV současné době nabízíme následující semináře a kurzy:

Úvod do mentorství pro pomáhající profese, 3x 45 minut
Seminář o mentorství. Vysvětluje pojmy mentor a mentoství. Přibližuje práci mentora v komplexu sociálních služeb. Podává základní informace o přínosech, rizicích i typickém průběhu mentorského vztahu. Seznamuje s druhy mentorství a možnými aplikacemi mentorství v různých typech prostředí.

Být dobrým mentorem, víkend
Rozvíjí myšlenky semináře Úvod do mentorství. Je to navazující kurz, který motivuje a připravuje budoucí mentory k zapojení se do mentoringového programu.

Akcelerační víkend, víkend
Jedná se o navazující kurz pro dvojice mentor - žák, jehož smyslem je vytvoření a akcelerace vztahu důvěry mezi nimi. Pomocí řady workshopů, společných i individulálních cvičení, sebezkušenostních a zážitkových aktivit pomáhá dvojici nejenon s přípravou na reálné situace v životě, ale umožňuje také provozovateli mentoringového programu identifikovat potřeby či rizika dvojice a optimalizovat procesy úspěšného přijetí mentora žákem. Program je vhodný také tam, kde se chce provozovatel mentoringového programu pokusit o spontánnější a neformálnější utvoření dvojic metor - žák.

Mentorský program na základní škole, 4x 180 minut
Jedná se o školení pro pedagogické pracovníky základních škol, kteří by se rádi zapojili do mentoringového programu, nebo takový program v prostředí základní školy realizovali. Jednotlivé semináře seznamují účastníky s principy mentoringu, používanými metodami, zásadami práce, doporučenou organizační strukturou a plánováním mentoringového programu. Tříhodinová sebezkušenostní část umožňuje budoucím mentorům získat vhled do reálných situací. Absolvent by měl být schopen připravit metodický plán programu s prvky mentoringu a realizovat jej. Úspěšní absolventi obdrží certifikát.

Mentorský program na střední škole, 3x 180 minut
Jedná se o školení pro pedagogické pracovníky středních škol, kteří by se rádi zapojili do mentoringového programu, nebo takový program v prostředí střední školy realizovali. Jednotlivé semináře seznamují účastníky s principy mentoringu, používanými metodami, způsoby organizace a plánováním mentoringového programu. Absolvent by měl být schopen připravit metodický plán programu s prvky mentoringu a realizovat jej. Úspěšní absolventi obdrží certifikát.

Novinka (od 1.1.2016) - Mentorský program ve firmě, 3x 90 minut
Jedná se o informační a motivační školení pro vedoucí pracovníky podniků, kteří by rádi zahájili mentoringový program pro zaměstnance. Jednotlivé semináře seznamují účastníky s principy mentoringu, používanými metodami, způsoby organizace a plánováním mentoringového programu. Absolvent by měl být schopen pracovat s připraveným metodickým plánem zaměstnaneckého programu s prvky mentoringu a úspěšně jej realizovat. Úspěšní absolventi obdrží certifikát.

Novinka (od 1.2.2016) - Kurz interního mentora, školení, celkem 50 hodin
Jedná se o školení pro pracovníky podniků a firem, kteří budou vykonávat pracovní pozici Interního mentora. Seznámí se s principy mentoringu, používanými metodami, způsoby organizace a plánováním mentoringového programu tak, aby splňoval kritéria firmy nebo podniku. Úspěšný absolvent bude schopen připravit a pracovat s metodickým plánem zaměstnaneckého mentoringového programu a úspěšně jej realizovat v podmínkách a prostředí své firmy nebo společnosti. Úspěšní absolventi obdrží certifikát a možnost složit zkoušku profesní kvalifikace.

Rizikový klient, 120 minut
Navazující seminář pro absolventy mentorských kurzů. Přináší náhled na klienta s rizikovými faktory. Účastníci získají základní orientaci v nestandardních situacích, které mohou během mentorského vztahu nastat a seznámí se s možným řešením některých kritických situací.

Veškeré dotazy ohledně nabízených seminářů a kurzů rádi zodpovíme telefonicky na čísle 774 510 376.